Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er en vigtig samarbejdspartner, så vi sammen kan lave vores gode skole endnu bedre.

 • Læs op

Indhold

  Skolebestyrelsen bidrager med et forældreperspektiv ind i Virupskolens hverdag og har som opgave at lave principper for skolens virke og føre tilsyn med principperne og skolens økonomi.

  Skolebestyrelsen holder møde den 1. tirsdag i måneden, og du kan læse referaterne nederst på siden her.

  Skolebestyrelsen ønsker en tæt kontakt til skolens forældregruppe og deltager derfor i mange af skolens aktiviteter: Første skoledag, Virupsfestival, SAMskabelsesaften og Årsmødet. Har du som forælder ønsker til emner, som skolebestyrelsen skal behandle, er du altid meget velkommen til at sende en mail.

  Medlemmer

  Formand - Forældrerepræsentant

  Marie-Louise Dalager Jørgensen

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  Næstformand - Forældrerepræsentant

  Morten Skovsen

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  Forældrerepræsentant

  Simon Bo Larsen

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  Forældrerepræsentant

  Charlotte B. Bruun

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  Forældrerepræsentant

  Stinne Østergaard Poulsen

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  Forældrerepræsentant

  Anne Hammer

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  Mere om Anne Hammer
  Forældrerepræsentant

  Lise Majgaard Mortensen

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  1. suppleant - Forældrerepræsentant

  Kim David Rise

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  2. suppleant - Forældrerepræsentant

  Søren Stochholm

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  3. suppleant - Forældrerepræsentant

  Marie Pedersen

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  Elevrepræsentant - Elevrådsformand

  Marie Nørregaard

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  Elevrepræsentant - Næstformand i elevrådet

  Leonora Dalvang

  Medarbejderrepræsentant

  Torben Schou

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Katrine Jul Nedergaard Christensen

  Skolebestyrelsen på Virupskolen

  Principper

  Skolebestyrerne udarbejder principper for skolens praksis. Dem kan du læse her:

  Materialer fra skolebestyrelsen

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  2016-2017

  2015-2016

  2014-2015

  2013-2014

  2012-2013

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  Sidst opdateret: 24. juni 2024