Forældretilfredshed

I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse er 82% af forældrene tilfredse eller meget tilfredse med skolen samlet set. Ligeledes vil 81% af forældrene anbefale skolen til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når vi spørger til forældrenes tilfredshed med:

 • deres barns faglige udbytte af undervisningen
 • skolens evne til at skabe en varieret skoledag
 • skolens kommunikation fx via nyhedsbreve og ugeplaner
 • muligheden for at gå i dialog med ledelsen

I SFO'en er der 75% af forældrene, der er tilfredse eller meget tilfredse. 75% af forældrene vil anbefale SFO’en til andre forældre.

Tilfredsheden er allerstørst, når der spørges til forældrenes tilfredshed med:

 • SFO'ens evne til at styrke barnets sociale kompetencer
 • personalets engagement
 • Skolens evne til at skabe sammenhæng mellem undervisningsdelen og SFO
 • muligheden for at gå i dialog med ledelsen
 • SFO'ens åbningstider

Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse

 

Nøgletal for Virupskolen

Klik her og se de nøgletal om Virupskolen, som Børne- og Undervisningsministeriet stiller til rådighed.

 

Elevernes prøveresultater

Eleverne på Virupskolen klarer sig rigtig godt ved folkeskolens afgangsprøver. Karaktererne ligger over Aarhus Kommunes gennemsnittet, når 9. klasserne afslutter deres skoleforløb på Virupskolen.

Læs Virupskolens kvalitetsrapport

Vores udviklingspunkter

I forbindelse med opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2017 har vi et særligt fokus på:

 • Udviklingsmuligheder for alle børn. Vi vil kunne øge alle børns faglige og sociale trivsel, og vi vil have særlig fokus på en tidlig indsats.
 • Vi vil styrke fortællingen om Virupskolen som den skabende skole, både udadtil og indadtil og gøre Virupskolen til det naturlige førstevalg for byens børn.

I vores lokale udviklingsplan (LUP) kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med vores indsatsområder.

 

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).