Høj trivsel er alfa og omega for læring og en god skoledag, og derfor har børnenes trivsel en central plads på vores skole. Det er vigtigt for os, at dit barn bidrager til og indgår i sunde fællesskaber, fordi fællesskaber har afgørende betydning for, hvordan vi som mennesker lærer og udvikler os.

På skolen har vi retningslinjer for, hvordan vi arbejder med trivsel og mod mobning. Dem kan du læse her:

På Virupskolen har vi fokus på læringsudvikling og på høj faglighed i et tæt samarbejde med eleverne og jer som forældre. Vi arbejder hele tiden med projekter, der forbedrer undervisnings- og fritidstilbud for vores elever.

Vores undervisning er delt op i to afdelinger for at skabe trygge og overskuelige rammer for alle børn.

  • 0.-5. klasse, Afdeling A
  • 6.-9. klasse, Afdeling B

De to afdelinger er inddelt i årgange, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i teams. Ofte har lærerne deres timer samlet i en afdeling, så dit barn oplever tryghed ved at møde kendte voksne i løbet af dagen.

Værdigrundlag for Virupskolen

Engagement

Vi har noget på hjerte, vi vil hinanden og er optaget af verden omkring os

Fællesskab

Vi sætter pris på gode traditioner og et forpligtende fællesskab

Gensidig respekt

Forskellighed er en styrke og alle er vigtige

Fakta om vores skole

Virupskolen er en tresporet skole med ca. 665 elever og 85 medarbejdere. Næsten alle børn i 0.-3. klasse går i skolens SFO.

Virupskolen er byens skole i Hjortshøj. Se Virupskolens skoledistrikt på aarhus.dk/folkeskoler.