Gå til hovedindhold

Dit barns sociale udvikling og trivsel

Vi arbejder tæt sammen med dig om dit barns udvikling og trivsel på Virupskolen.

 • Læs op

Indhold

  På Virupskolen har vi fokus på dit barns sociale udvikling og trivsel. Det er vigtigt, at dit barn indgår i gode og udviklende fællesskaber i klassen, i SFO, i kammeratgruppen og på skolen generelt. På Virupskolen kalder vi det Respektfulde fællesskaber.

  Vores respektfulde fællesskaber er kendetegnet ved:

  • at forskellighed er en styrke – alle har ret til at være her
  • at alle føler sig trygge
  • at alle er rollemodeller. Derfor tager alle ansvar og engagerer sig i skoledagen
  • at alle passer godt på vores omgivelser og ting
  • at alle er anerkendende i det sprog, vi bruger og i det, vi gør
  • at vi reagerer, hvis en kammerat ikke trives
  • at der ikke eksisterer mobning

  Sådan forebygger vi mobning

  På skolen har alle fokus på at forebygger mobning og udvikle respektfulde fællesskaber. Som forælder kan du være med til det ved fx:

  • at deltage og bidrage ved forældremøder og fælles arrangementer
  • at invitere alle børn - til legegrupper, fødselsdage, fester m.v.
  • at tale anerkendende om andre - både voksne og børn
  • at have kendskab til dit barns digitale liv

  På Virupskolen accepterer vi ikke mobning, og vi inddrager og samarbejder med forældrene, når der opstår uhensigtsmæssig adfærd og mistrivsel. Er du bekymret for et barns eller en klasses trivsel, skal du tage kontakt til klassetemaet eller skolens ledelse.

  På Virupskolen opfatter vi mobning som et resultat af uhensigtsmæssige gruppedynamikker. Årsagerne til mobning kan være mange, og derfor er det vigtigt, at vi sammen undersøger den kultur som eleverne befinder sig i og arbejder med udvikling af den.

  I vores retningslinjer for arbejdet med trivsel og mod mobning (antimobbestrategien) kan du læse mere om, hvordan vi forebygger og håndterer mobning.

  Trivselsdage og venskabsklasser

  Vi holder trivselsdage, hvor alle klasser udarbejder klasseregler og klasseaftaler, som skal gældende for netop deres klasse. Alle klasser har en venskabsklasse, hvor yngre og ældre elever i løbet af skoleåret arbejder sammen med både faglige og sociale temaer.

  Sidst opdateret: 21. november 2023