Alle forældre med børn i SFO’en kan stille op til SFO-forældrerådet. SFO-forældrerådet består af 5 forældrerepræsentanter, 1 medarbejderrepræsentant og SFO-leder er sekretær.

Vi afholder 6 møder årligt, hvoraf 2 af møderne afholdes sammen med skolebestyrelsen.

Forældrerepræsentanter vælges for 2 år ad gangen. Der vælges repræsentanter hvert år, således at der sikres kontinuitet i SFO-forældrerådet. Der holdes valg inden 1. oktober.

SFO-forældrerådet er samarbejdspartner med skolebestyrelsen og skolens ledelse.

Dokumenter fra SFO-forældrerådet