Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

På Virupskolen arbejder vi altid forebyggende og foregribende i forhold til specialpædagogisk bistand og indsats og har som udgangspunkt at børn vil, hvis de kan.

 • Læs op

Indhold

  Når et barn har behov for særlig understøttelse, vil lærere og pædagoger i samarbejde med vores Kompetencecenter finde vi frem til, hvordan barnet undervises.

  Med udgangspunkt i klasselærerens og pædagogens beskrivelse af barnet udarbejdes der i samarbejde med alle resurcepersoner en handleplan for det enkelte barn.

  Kompetencecentret repræsenterer et anerkendende og inkluderende læringssyn. Et læringssyn, der tager udgangspunkt i børnenes og det pædagogiske personales styrkeområder og kompetencer. Samtidig er kompetencecentrets formål:

  • at være skolens videncenter for en inkluderende praksis i forskellige læringsmiljøer
  • at være refleksionsrum for pædagogisk personale i forhold til udfordringer og udvikling
  • at være det forum på skolen, hvorfra initiativer vedrørende skolens specialpædagogiske bistand for børn med specielle behov organiseres og varetages i samarbejde med PPR

  Kompetencecenteret består af AKT-lærer, PPR-psykolog, læsevejleder, matematikvejleder specialpædagog og ledelse. 

  Ofte kan der også være behov for indsatser for hele klasser eller årgange. Her træder vores AKT-team til. AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel

  AKT-teamet på Virupskolen består af to lærere, der har fokus på trivsel for både den enkelte elev og klassen, ligesom de vejleder skolens øvrige personale i arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel.