Det er skolens grundsyn, at kompetenceudvikling, respekt, fællesskab og engagement fremmes bedst, når undervisning og fritid har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i det enkelte barns og børnegruppens styrkeområder og resurser.

På Virupskolen arbejder vi på baggrund af en pædagogisk platform og et værdigrundlag, hvor vi tror på, at:

  • børn vil, hvis de kan
  • forskellighed er en berigelse
  • børn lærer og udvikler sig i fællesskaber
  • børn skal forstås i alle deres kontekster
  • de voksnes samarbejde er altafgørende for succes

Dette kalder på især på at de voksne samarbejder. Både i faglige teams for hele skolen, men også i årgangs- og klasseteam.

Hver uge mødes vi i årgangs- og klasseteams, hvor klasselærerne er sammen. På Virupskolen deler vi klasselærerrollen. Fra 0.-3. årgang er det pædagogerne og lærerne der samarbejder og fra 4.-9. årgang er det matematik- og dansklæreren. Dette er med til at skabe et endnu bedre kendskab til børnene således de bliver så dygtige som muligt og er i faglig og social trivsel.

For at børn trives og er i læring mener vi også at bevægelse er en af forudsætningerne for dette. Derfor har skolen også tre bevægelsesvejledere, som hele tiden og i samarbejde med lærere og elever har fokus på dette. Dette er samtidig med til at skabe en mere varieret skoledag