I afdeling A arbejder vi både på tværs af årgangene, men også nogle gange på tværs af alderstrin. Hele tiden med et fagligt fokus.

Vores pædagoger er ligeledes en stor del af vores undervisning, hvor de er med til at understøtte både faglighed og sociale spilleregler for børnene

Sammen med børnene sker der følgende:

  • Fordybelsesuger med forskellige faglige og sociale aktiviteter
  • Kulturmøder med fokus på blandt andet sprog, adfærd og trivsel i hele afdelingen
  • Bevægelsesfokus i pauserne sammen med pædagogerne
  • Venskabsklasser
  • Læseindsatser på tværs af klasserne sammen med læsevejleder
  • Skakdage
  • VAKS-kurser (læseindsatser)
  • Samarbejde med de andre institutioner i Hjortshøj i et 0-100 års perspektiv

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Din rolle som forælder til et barn i 0.-5. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.