Udlån

Du skal som forældre sende en skriftlig ansøgning til skolens tekniske serviceleder Klaus Kristensen i god tid inden arrangementet. Ansøgningen sendes som mail til vir@mbu.aarhus.dk.

Beskriv arrangementet så godt som muligt. Husk at oplyse formål og forventet antal deltagere. Ved lån af skolens lokaler skal der være en kontaktperson, som er ansvarlig for udlånet og at vilkårene overholdes.

Skema til brug for ansøgningen

Vilkår for udlån

Lån af lokalerne sker på følgende vilkår:

  • Det er kun muligt at låne lokaler indtil kl. 22.00.
  • Lokaleansøgningen skal være modtaget senest 8 dage før arrangementet
  • Udlånet gælder ikke ophold/leg i andre lokaler og gangarealer uden tilknytning til de lånte lokaler
  • Som låner påtager du dig ansvaret for, at lokaler og inventar afleveres i samme stand som det blev modtaget
  • Kontaktpersonen skal ved arrangementets slutning sikre, at alle døre er lukkede og låste. Der skal være særlig opmærksomhed på skolens yderdøre
  • Alt lys være slukket.
  • Affald skal i skolens affaldscontaineren ved parkeringspladsen

Øvrig information

Der er rygeforbud i alle Aarhus Kommunes bygninger og på udendørsarealer, der hører til skolen.

Skolen er ubemandet efter kl. 15.00, men i nødstilfælde eller ved tekniske problemer kan skolens tekniske serviceleder Klaus Kristensen kontaktes på telefon 2920 3737.

Afhentning af nøgle

Nøgle kan afhentes på kontoret mellem kl. 8.00 - 14.00 på hverdage. Tilbagelevering af nøgle aftales ved afhentning.

Udlån til foreninger

Hvis du som repræsentant for en forening har lyst til at låne vores lokaler, skal du kontakte Sport & Fritid. De administrerer udlån af Aarhus Kommunes lokaler samt en stor del af folkeskolernes og gymnasiernes inden- og udendørsfaciliteter.