Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

På Virupskolen skal vores børn trives, tilegne sig viden og færdigheder og herigennem opnå et grundlag, som medvirker til, at de får et godt og velfungerende liv i et demokratisk samfund.

Dreng foran legetårn - Virupskolen
 • Læs op

Indhold

  Det er skolens grundsyn, at kompetenceudvikling, respekt, fællesskab og engagement fremmes bedst, når undervisning og fritid har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i det enkelte barns og børnegruppens styrkeområder og resurser.

  På Virupskolen arbejder vi på baggrund af en pædagogisk platform og et værdigrundlag, hvor vi tror på, at:

  • børn vil, hvis de kan
  • forskellighed er en berigelse
  • børn lærer og udvikler sig i fællesskaber
  • børn skal forstås i alle deres kontekster
  • de voksnes samarbejde er altafgørende for succes

  Dette kalder på især på at de voksne samarbejder. Både i faglige teams for hele skolen, men også i årgangs- og klasseteam.

  Hver uge mødes vi i årgangs- og klasseteams, hvor klasselærerne er sammen. På Virupskolen deler vi klasselærerrollen. Fra 0.-3. årgang er det pædagogerne og lærerne der samarbejder og fra 4.-9. årgang er det matematik- og dansklæreren. Dette er med til at skabe et endnu bedre kendskab til børnene således de bliver så dygtige som muligt og er i faglig og social trivsel.

  For at børn trives og er i læring mener vi også at bevægelse er en af forudsætningerne for dette. Derfor har skolen også tre bevægelsesvejledere, som hele tiden og i samarbejde med lærere og elever har fokus på dette. Dette er samtidig med til at skabe en mere varieret skoledag

  Sidst opdateret: 18. juni 2024