I vores idræts-SFO arbejder vi målrettet med at skabe en indholdsrig, afvekslende og udviklende dag.

Vi har særligt fokus på:

  • Bevægelsesglæde
  • Respektfulde fællesskaber
  • Det enkelte barns udvikling - både kognitivt, socialt og motorisk

Vores fantastiske omgivelser med bålpladser, boldbaner, multibaner og med skoven som nabo understøtter vores pædagogiske visioner og værdier.

På Virupskolen deltager SFO'ens pædagoger også i en stor del af skoletiden. Her arbejder de tæt sammen med lærerne og understøtter børnene, så de trives og udvikler sig og bliver så dygtige som muligt.

Åbningstider i SFO

Morgenåbning
Kl. 6.30-8.00

Eftermiddagsåbning
Kl. 11.40-17.00
Kl. 11.40-16.30 (fredage)

Ferier og fridage
Kl. 6.30-17.00
Kl. 6.30-16.30 (fredage)

Sådan kommer du i kontakt med os